Optymalizator floty - Nowy standard w zarzƒÖdzaniu flotƒÖ

Optymalizator floty

STILL neXXt fleet

Nowy standard w zarządzaniu flotą

STILL neXXt fleet to najbardziej innowacyjny i kompleksowy portal online stworzony do optymalizacji floty wózków.

System wyznacza nowe standardy w zakresie dostępności, łatwości obsługi i wizualizacji. Dzięki STILL neXXt fleet można uzyskać podgląd wszystkich istotnych informacji związanych z zarządzaniem flotą w jednym miejscu.

Portal zapewnia dostęp do wszystkich najważniejszych danych dotyczących floty, prezentuje je w przejrzysty i czytelny sposób oraz umożliwia ich dokładną analizę w celu optymalizacji zarządzania flotą.

STILL neXXt fleet w skrócie

 • Wszystkie istotne dane dotyczące floty i poszczególnych wózków dostępne w jednej aplikacji
 • Przejrzysta wizualizacja
 • Dostęp online ze wszystkich urządzeń
 • Bezpieczne przechowywanie danych
 • Modułowa budowa zawierająca 9 niezależnych aplikacji
 • Powiadomienia – wysyłane za pośrednictwem komunikatów systemowych lub wiadomości e-mailowych – automatyczne przypominanie o przekroczeniu określonych wartości lub terminów

Komponenty STILL neXXt fleet

STILL neXXt fleet składa się z 9 różnych aplikacji.

 • Wysoki stopień przejrzystości i czytelności informacji dot. floty wózków
 • Szybki dostęp do pomocnych informacji podstawowych dot. wszystkich wózków
 • Bezpośrednie pobieranie istotnych dokumentów dot. wózków

Doskonały podgląd pomocny w zarządzaniu flotą:

Aplikacja „Podgląd floty“ zapewnia użytkownikowi doskonały podgląd całej floty wózków. Przydatne informacje, takie jak np. typ wózka, rok produkcji, status własności, numer seryjny, przynależność do danej floty, a także lokalizacja danego wózka, są natychmiast dostępne dla każdego wózka. Oprócz tego wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące wózków, takie jak np. wybrana konfiguracja wózka, specyfikacja techniczna czy też instrukcja obsługi, można w razie potrzeby pobrać szybko i wygodnie z poziomu aplikacji. Dzięki temu użytkownik uzyskuje wysoki poziom przejrzystości i podgląd każdego wózka wchodzącego w skład floty.

 • Pełna przejrzystość kosztów serwisu i finansowania
 • Automatyczne powiadamianie o przekroczeniu określonych limitów kosztów
 • Możliwość eksportowania danych do różnego rodzaju plików (np. Excel) ułatwia analizę i raportowanie

Zestawienie kosztów zarządzania flotą:

Aplikacja „Raportowanie kosztów“ umożliwia szczegółowy przegląd wszystkich kosztów związanych z flotą, takich jak np. finansowanie, leasing, wynajem, koszty konserwacji i napraw lub ubezpieczenie. Na życzenie użytkownik może otrzymywać ostrzeżenia lub powiadomienia, gdy przekroczone zostaną indywidualnie określone limity. Dzięki rozbudowanemu interfejsowi eksportu danych za pośrednictwem Excela wszystkie informacje mogą być wykorzystywane we własnych narzędziach służących raportowaniu. Poza tym dokumenty rozrachunkowe związane z flotą, takie jak np. faktury za konserwacje i naprawy, są udostępniane w szybki i prosty sposób.

 • Wizualne zestawienie wszystkich terminów konserwacji i przeglądów w jednej aplikacji
 • Dokumentacja konserwacji i przeglądów
 • Automatyczne powiadamianie o wyznaczonych terminach konserwacji i przeglądów

Konserwacja i kontrola UDT/FEM jak na dłoni:

Dzięki tej aplikacji otrzymasz zestawienie wszystkich wyznaczonych terminów konserwacji i przeglądów floty wózków i zostaniesz automatycznie poinformowany o nadchodzących lub spóźnionych terminach, takich jak np. kontrola FEM/UDT.

 • Precyzyjna analiza wykorzystania wózków
 • Prosta i szybka identyfikacja potencjałów oszczędności
 • Automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia określonych limitów wykorzystania

Zestawienie wykorzystania wózków wchodzących w skład floty:

Aplikacja „Wykorzystanie floty“ analizuje wszystkie dane zebrane w wózku, takie jak wykorzystanie wózka, tryb jazdy i procesy podnoszenia/opuszczania, i porównuje je na życzenie z innymi wózkami z innych lokalizacji. Dzięki tej aplikacji klient otrzymuje szczegółowy podgląd wykorzystania swojej floty. Poszczególne wózki mogą być przy tym także porównywane ze sobą Dzięki temu można szybko zidentyfikować potencjały oszczędności i zoptymalizować odpowiednio wykorzystanie floty. W przypadku przekroczenia określonych limitów wykorzystania klient otrzymuje automatyczne powiadomienia, tak aby mógł natychmiast zareagować.

 • Automatyczne generowanie Kluczowych Wskaźników Efektywności do oceny wydajności i kosztów
 • Wykrywanie potencjałów poprzez porównanie KPI w kilku lokalizacjach w dowolnie wybieranych okresach
 • Analityczne łączenie danych dot. wykorzystania i kosztów

Kompaktowe zestawienie parametrów zarządzania flotą:

Dzięki aplikacji „Monitor KPI“ można analizować istotne, zdefiniowane wcześniej parametry i przedstawiać je w zrozumiały, wizualny sposób na diagramach i innych prezentacjach.

Dzięki porównaniu Kluczowych Wskaźników Efektywności można wykrywać potencjały optymalizacji. Poprzez połączenie danych dot. kosztów i wykorzystania można ocenić wydajność całych krajów, lokalizacji lub poszczególnych wózków. Na podstawie dowolnie wybieranych okresów można długofalowo obserwować i analizować wartości porównawcze.

 • Aktualny podgląd stanu motogodzin wraz z historią wszystkich wózków
 • Wczesne wykrywanie wózków z wysoką liczbą motogodzin i zapobieganie awariom wskutek zużycia
 • Automatyczne powiadomienia przy osiągnięciu ustalonych limitów motogodzin

Podgląd czasu pracy wózków:

Aplikacja „Czas Pracy Wózków“ daje szczegółowy podgląd aktualnych i wcześniejszych motogodzin floty wózków w celu optymalizacji okresów konserwacyjnych i wykorzystania floty. Na podstawie zapisanych motogodzin można dokładnie zaplanować cykle konserwacyjne. Ponadto można porównać ze sobą motogodziny wózków. W przypadku przekroczenia lub krytycznego zbliżenia się do ustalonych limitów użytkownik otrzymuje powiadomienie.

 • Prezentacja i analiza wszystkich historycznych zdarzeń związanych z danym wózkiem
 • Szybka identyfikacja często występujących zdarzeń dzięki możliwości wizualnego porównania
 •  Prosty dostęp do szczegółowych raportów dot. danych zdarzeń 

Wszystko z jednej ręki:

Aplikacja „Analiza życia wózka“ daje użytkownikowi możliwość zestawienia i analizy wszystkich zdarzeń związanych z danym wózkiem, takich jak zakończone konserwacje i kontrole bezpieczeństwa lub uderzenia, które wystąpiły.

Na tej podstawie można na czytelnej, wizualnej prezentacji porównać wózki ze sobą w prosty i szybki sposób oraz zidentyfikować niezwłocznie często występujące zdarzenia.

Użytkownik otrzymuje szybki dostęp do szczegółowych raportów dot. danych zdarzeń. Oprócz aktualnych informacji dostępne są również dane historyczne celem prezentacji rozwoju w czasie.

 • Indywidualne wprowadzanie dodatkowych faktur serwisowych i raportów serwisowych
 • Dokumentacja i aktualizacja danych dot. usług serwisowych usługodawców trzecich
 • Uzupełnianie podglądów w Raportowaniu kosztów i Monitoringu konserwacji

Zarządzanie flotą z jednej ręki:

Aplikacja „Raport Serwisowy Plus“ daje użytkownikowi możliwość sporządzania własnych raportów i faktur dot. serwisu wykonywanego przez zewnętrznych usługodawców poza firmą STILL, ich dokumentowania lub ściągania. Aplikacja udostępnia w tym celu gotowe szablony. Zarejestrowane tutaj dane są uzupełniane także w aplikacjach „Raportowanie kosztów“ i „Monitoring konserwacji“. Dzięki temu użytkownik otrzymuje – niezależnie od usługodawcy serwisowego – dokładny podgląd status wszystkich wózków.

 • Szybkie dodawanie dalszych, bardziej szczegółowych informacji dot. wózków
 • Sporządzanie modeli zmian roboczych i podstruktur organizacji
 • Samodzielne tworzenie i dodawanie wózków innych producentów

Możliwość indywidualnego dostosowania:

Dzięki aplikacji „Dane Plus“ można wpisywać indywidualne, dalsze, bardziej szczegółowe dane lub informacje dot. wózków, takie jak między innymi wewnętrzne miejsca powstawania kosztów, systemy zmian roboczych lub osprzęt. Ponadto można określić, jakie wózki mają zostać poddane analizie, a jakie nie są obecnie przeznaczone do analizy i mają zostać na wstępie odfiltrowane.

Poza tym można wprowadzać wózki innych producentów, które będą następnie prezentowane w dostępnych aplikacjach oprócz wózków STILL. W razie potrzeby można dzięki Dane Plus dodatkowo podzielić indywidualnie lokalizacje klienta, np. na „Produkcję“ i „Magazyn“, i przyporządkować odpowiednio wózki, aby móc dokonywać jeszcze głębszej analizy.

Dowiedz się więcej

Specyfikacja

Dalsze informacje można znaleźć w specyfikacji STILL neXXt fleet.

Skontaktuj się z nami

Lokalny doradca odpowie na Twoje pytania i udzieli dalszych informacji. Przekonaj się o możliwościach zarządzania flotą za pomocą STILL neXXt fleet!

Zapytaj o: STILL neXXt fleet

Wypełnij formularz poniżej, skontaktujemy się z tobą.

Zwrot grzecznościowy*

Logowanie do STILL neXXt fleet

Przejdź do strony logowania.