Najpierw zdrowie i bezpieczeństwo

STILL podejmuje działania

STILL Polska chroni pracowników i klientów zachowując ciągłość pracy

Szybkie rozprzestrzenienie się pandemii Covid-19 stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o działaniach, które podjęliśmy w celu ochrony naszej działalności biznesowej i ochrony zdrowia naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych. 

Sytuacja jest obecnie bardzo dynamiczna we wszystkich krajach. Możemy jednak zapewnić, że uważnie obserwujemy jej rozwój. W przypadku istotnych zmian, będziemy informować bezpośrednio zainteresowane strony. 

Niezależnie od rozwoju sytuacji, ochrona naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych oraz utrzymanie naszych operacji biznesowych jest dla nas absolutnym priorytetem!

Czy STILL nadal uczestniczy w spotkaniach z klientami?

Kontakt z Klientami traktujemy priorytetowo i nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji. W przypadku braku możliwości odbycia spotkania bezpośredniego zachęcamy do korzystania z wideokonferencji. Nasi doradcy handlowi i techniczni przygotowani są do zdalnych spotkań video m.in. za pośrednictwem Skype, Whereby oraz Microsoft Teams. Te wygodne oraz intuicyjne narzędzia pozwalają na swobodną prezentację treści oraz sprawne omawianie tematów. Unikamy jednocześnie osobistych spotkań pracowników, klientów i partnerów, którzy są lub byli w jednym z zadeklarowanych obszarów podwyższonego ryzyka.

Czy serwis pracuje i czy odbędą się zaplanowane wizyty w celu konserwacji i naprawy?

Nasi technicy serwisowi są do dyspozycji jako wiarygodni partnerzy nawet w tych trudnych czasach. Nasi klienci mogą polegać na wypełnieniu zobowiązań wynikających z umowy serwisowej. Łańcuchy dostaw części zamiennych są nienaruszone. Nasi technicy są przygotowani do przeprowadzania konserwacji i napraw jak zwykle, optymalnie w trakcie pierwszej wizyty. Nie można wykluczyć niewielkich opóźnień w harmonogramie w indywidualnych przypadkach. W takim przypadku osoba kontaktowa skontaktuje się z klientem bezpośrednio. Nasi technicy serwisowi zostali poproszeni o zapoznanie się ze wszelkimi specjalnymi środkami bezpieczeństwa, które mogą być wymagane przez ich klientów przed każdą wizytą i do podjęcia odpowiednich działań. W interesie naszych pracowników i klientów postaramy się łączyć tematy serwisowe, aby uniknąć kilku wizyt u jednego klienta w krótkim czasie.

Jakie środki wewnętrzne podjęto w celu ochrony pracowników i utrzymania działalności?

STILL zareagował szybko, zdecydowanie i kompleksowo na rozprzestrzenianie się Covid-19. Począwszy od szerokiej komunikacji zasad higieny oraz dotyczących osobistego kontaktu ze współpracownikami (w oparciu o zalecenia wiodących organizacji zdrowotnych, takich jak WHO, GIS), poprzez ustanowienie centralnych i lokalnych zespołów zarządzania kryzysowego, a także unikanie wszelkich nieistotnych podróży służbowych i spotkań twarzą w twarz. W miarę możliwości wdrożyliśmy system pracy zdalnej. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych oraz chronić naszą działalność. Dzięki dedykowanemu portalowi informacyjnemu w intranecie STILL i ciągłej, proaktywnej komunikacji e-mailowej zapewniamy, że wszyscy są na bieżąco informowani, dzięki czemu możemy być dostępni dla naszych klientów w najlepszy możliwy sposób.

 

Borys Wochna
Prezes Zarządu 

Wojciech Szmulczyński
Dyrektor Handlowy / Członek Zarządu